Schedulers

线程调度

reactor.core.scheduler.Schedulers API 文档

  • Schedulers.immediate() - 使用当前线程
  • Schedulers.elastic() - 使用线程池
  • Schedulers.single() - 单个线程
  • Schedulers.parallel() - 使用并行处理的线程池(取决于CPU核数)
  • Schedulers.fromExecutorService(Executors.newScheduledThreadPool(5)) - 使用Executor(这个最灵活)